talentkidskompas

Het KidsCompas


Het KidsCompas is ontwikkeld door drs. Nelly ter Voert. Om tot dit unieke analyse instrument te komen heeft ze jarenlang intensief klinisch onderzoek gecombineerd met de nieuwste inzichten binnen de (positieve) psychologie. Haar kennis en ervaring heeft ze gebruikt om een betrouwbare online talentenanalyse te koppelen aan een door haar ontwikkelde spelanalyse en vragenlijst. Gezamenlijk vormen ze het KidsCompas.

Van oorsprong richtte de psychologie zich op het onderzoek van de menselijke geest, maar in de loop van de tijd is zij zich vooral gaan richten op het benoemen en behandelen van dat wat als niet normaal of gestoord gezien wordt. De positieve psychologie gaat terug naar de oorsprong en richt zich op wat gezond en sterk is in mensen. Ze laat zien hoe positieve eigenschappen ons kunnen helpen om effectiever met het leven om te gaan, hoe ze ons kunnen helpen bij een optimale ontwikkeling en hoe we ons het best kunnen aanpassen in een wereld die continu verandert.

Voor de online talentenanalyse is er gekozen voor het werk van drs. W. de Roy. Deze klinisch psycholoog heeft ruim 30 jaar onderzoek gedaan naar hoe mensen in elkaar zitten en wat hen (innerlijk) drijft. Zijn online talentenanalyse onderscheidt zich ten opzichte van andere tests door heel puur zicht te geven op de daadwerkelijke talenten van het kind. Los van vergelijkingen met andere kinderen en oordelen als goed of fout. Op deze manier wordt een duidelijke blauwdruk van de talenten van een kind of jongere gegenereerd.

Binnen de spelanalyse wordt er gebruik gemaakt van het gedachtengoed van dr. J. Hellendoorn die lang universitair hoofddocent orthopedagogiek was op de universiteit van Leiden. Zij heeft de speltherapiemethode Beeldcommunicatie ontwikkeld. Nelly heeft bij dr. J. Hellendoorn, haar afstudeeronderzoek (Creatief werk binnen de methode Beeldcommunicatie) gedaan.

Wat betreft de leervoorkeuren wordt er gebruik gemaakt van het gedachtengoed van dr. M. Ruijters. Zij promoveerde in 2006 op the language of learning en schreef het boek "Liefde voor leren".

 

 

 

Stel ons uw vraag

Heeft u vragen over uw kind, onze activiteiten of organisatie? Of wilt u dat wij contact met u opnemen? Dan horen wij dit graag.

U kunt ons bereiken via 06 40110795 of via nelly@talentkids.nl

K.v.K. 20108217

BTWnr. NL 0018 4069 0B08

vul hier ons formulier in